Home

Bureau Centaur staat voor leiderschap- en organisatieontwikkeling.  Met advies, coaching en training, op het gebied van authentiek en systemisch leiderschap, helpt ik mens en organisaties bij hun ontwikkeling. Voor mens en organisatie die waarde willen creëren. Leidinggevende spelen een cruciale rol in het succes van de organisatie. Bij de ontwikkeling van de organisatie maar ook bij veranderingen, zoals fusies, integratietrajecten zijn leiders diegenen die medewerkers moeten stimuleren, motiveren en activeren. Dan wordt een appel gedaan op hun krachtig leiderschap. De ontwikkeling van ‘Authentic Leadership’ is gericht op het coachen en trainen van managers die een volgende stap willen of moeten zetten in hun persoonlijke ontwikkeling. Ik help en begeleid je bij de transitie bij de gewenste veranderingen. Op een  wijze waarop persoonlijk leiderschap vertaald kan worden naar realistische programma’s in lijn met de gewenste organisatieverandering.

Mijn onderscheidend vermogen is het inzichtelijk maken in het functioneren van mens e/o de organisatie. Het creëren van inzicht om ingeslepen patronen en dynamieken te verhelpen en te zorgen dat de passie en positieve energie weer terugkeert bij de leidinggevende e/o organisatie.

Vanaf 2007 ben ik actief op het gebied van systemisch werken en authentiek leiderschap. Door de vele opleidingen en opgedane werkervaringen ben ik nu een duidelijke een leider bij verandering.

Mijn drijfveren zijn:

De brugfunctie te vervullen tussen het oude en het nieuwe leiderschap. Dienend en empathisch leiderschap, Leiderschap als levenshouding.

Mijn passie is:

Door mijn kennis en jarenlange ervaring op het gebied van authentiek leiderschap help ik leiders bij hun transformatie van het oude naar het nieuwe leiderschap. Van Macht naar Kracht.

Mijn missie is:

Mijn missie is mens en organisaties te laten groeien. Middels advies, coaching en training, vanuit het systemisch perspectief begeleid ik mens en organisaties in het loslaten van het oude ‘handelen vanuit in-control’ en te denken vanuit machtsstructuren.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.