Leiderschapscoaching

Heeft jouw familiesysteem van herkomst invloed op jouw functioneren als leider? Ja, ik help je graag hierbij middels kennis en ervaring op het gebied van leiderschap en coaching.

Jouw stijl van leiderschap heeft grote invloed op het organisatiesysteem.  Vanuit het systemisch werken kijken naar jouw functioneren als leider maar ook naar de invloed van het familie- en organisatiesysteem waar jij deel vanuit maakt.

Systemisch werken:

Systemisch werken is een gestructureerd, doelgericht en toekomstgericht proces, waarbij de begeleider op interactieve wijze door onder andere waarnemen, vragen, confronteren en spiegelen, aanzet tot het vergroten van de effectiviteit van de ander door bewustwording en persoonlijke groei en het  vergroten van zelfvertrouwen.

Familie- en organisatieopstellingen:

Systemisch werken is het criterium voor succes en het welzijn van het gehele systeem. Er wordt gekeken naar zowel het familie- als het organisatiesysteem. De coach is al-partijdig. Zonder dat de coach als deze ‘cliënt’ systemen kent verbindt hij zich hiermee en vraagt zich af: op welke systemische plek is deze cliënt terecht gekomen.

3 belangrijke wetten:

Hoofdwetten die onderzocht worden bij systemisch coachen zijn:

  1. Heeft de cliënt wel evenveel recht op een plek ?
  2. Is er een balans tussen geven en nemen ?
  3. Is de ordening wel in orde ?

Systemisch werk laat je op een objectieve en diepgaande manier kijken waar de energie in organisaties onvoldoende kan stromen en naar de mogelijke oorzaak daarvan. Door jouw systeem op te stellen, ontdek je de richting naar een doelmatige organisatie en hoe jij daar als leider aan kunt bijdragen.

  • inzicht in eigen problematiek, jouw plek, geven / nemen en ordening in de organisatie
  • Inzicht en hulp bij leiderschapsvraagstukken, aan kracht verliezen, onzekerheid, 
  • inzicht en belemmerende factoren wat betreft processen, producten, markt ed, doelen niet halen, iemands opgave vervullen.
  • inzicht en hulp bij conflicten en acute problemen rondom jouw leiderschap
  • inzicht in onbewuste loyaliteit verbindingen, buitengesloten elementen e.d. rondom jouw leiderschap.

Aanpak:

In een intake gesprek , bespreken we vanuit vertrouwen, jouw ontwikkelvraag  en onderzoeken we of er een click tussen ons beide is of niet. In het coach traject zullen we deze ontwikkelvraag onderzoeken. Met onze gesprekken wordt voor jou scherp waarom je de dingen doet zoals je ze doet en met welk dilemma je daarin te maken krijgt. Je ontwikkelde patronen worden zichtbaar en je ervaart hoe je je ontwikkeling zelf ter hand kan nemen.

Coachingssessies:

In een drietal gesprekken van ± 1,5 uur, startend op korte termijn na de intake, gaan we aan het werk met jouw ontwikkelvraag. Aan het eind van de derde sessie evalueren we of je jouw gewenste ontwikkeling voldoende stevig hebt ingezet en voldoende kracht ervaart om het traject voort te zetten met langere tussenpozen, zes tot acht weken tussen de sessies. Deze tweede fase kan veelal na vier tot zes sessies afgesloten worden. Daarna volgt de eindevaluatie om dit traject af te ronden. Bij deze coachsessies kunnen ook de paarden ingezet worden om het gewenste resultaat te bereiken.V

Doelgroep:

Leiders, managers, directeuren, leidinggevende, organisatieadviseurs en ondernemers) die op zoek zijn naar hun plek in de organisatie waarbij hun energie en leiderschap weer gaat stromen.

Meer informatie:

Neem contact met mij op via het contactformulier of rechtstreeks op mijn mobiel 06-14504858. Graag tot ziens bij Bureau Centaur!