Systemisch leiderschap

Bij systemisch leiderschap gaat ervan uit dat families en ook bedrijven systemen zijn, vergelijkbaar met ecosystemen vanuit de biologie. Iedereen maakt deel uit van meerdere systemen: familie, gezin, de familie van de partner, het bedrijf waar je voor werkt, de vereniging waarvan je lid bent. De dynamieken binnen de systemen waarvan je onderdeel uitmaakt beïnvloeden en vormen je in meerdere of mindere mate, overigens meestal zonder dat je je daar heel bewust van bent. 

Een opstelling is een zeer krachtige methode die gebruikt wordt om inzicht te krijgen in de onderstromen die jou, je mensen, je resultaat, je klanten vaak ongemerkt beïnvloeden. Een opstelling laat ook zien of en hoe je die onderstromen kunt veranderen. Bert Hellinger heeft de methode van opstellingen in de jaren 80 ontwikkeld en sindsdien worden opstellingen veel gebruikt in de psychotherapie. De laatste 5 jaar zien we dat opstellingen ook steeds meer bedrijfsmatig worden ingezet en het systemisch leiderschap zich verder ontwikkelt.

Wat is nu eigenlijk een opstelling, zul je je inmiddels afvragen.

Het beste kun je het vergelijken met een tableau vivante waarin je jouw specifieke vraagstuk in zijn volledige context kunt bekijken en ervaren. Aan de hand van een kort interview bepalen we samen welke personen, groepen van mensen of organisaties of andere elementen (doel, strategie, nieuwe producten, etc…) een belangrijke rol zouden kunnen spelen in de vraagstuk. Deze personen of elementen worden in de opstelling gerepresenteerd door anderen, meestal personen die niet bekend zijn met jou en je vraagstuk. Alle representanten worden als een tableau vivante in de ruimte geplaatst. Jijzelf zit aan de kant en kijkt van buiten naar binnen en je ziet meteen dat het tableau verrassend veel lijkt op de werkelijkheid die je direct ook al een heel stuk duidelijker wordt. En dan wordt het nog boeiender, want dan gaan de representanten je op basis van hun eigen waarnemingen heel veel waardevolle en vaak onverwachte en voor jou onbekende informatie geven over jouw vraagstuk. 

Je ziet, hoort en voelt hoe jouw situatie in elkaar steekt en hoe je er het beste mee om kunt gaan. Je gaat naar huis met veel waardevolle inzichten die zich in de loop van de weken daarna zullen ontwikkelen tot concrete ideeën van wat je in jouw situatie het beste kunt doen.

Het is moeilijk om een goed beeld van een opstelling te geven en te krijgen, omdat het iets is dat niet goed in woorden te vangen is.  Maar heb je het eenmaal ervaren, dan zal het je niet snel meer loslaten.