Systeemopstellingen voor projectmanagement

Systemisch werken… een andere kijk op projectmanagement

Systemisch werken kan veel betekenen voor project- of organisatie-vraagstukken. Het heeft zoveel facetten in zich waarmee inzicht verkregen wordt in hoe de situatie zoals die wordt gepresenteerd ervoor staat. Het gaat niet alleen om de posities van medewerkers, afdelingen maar ook om doelen en visies binnen organisaties.

Hoe werkt het?

Middels een opstelling wordt gekeken naar de dynamieken waardoor het project zijn bestemming niet weet te bereiken. Wat gaat er mis, waarom loopt het niet zoals vooraf afgesproken.

Hoe kunnen we de energie van een project weer beter laten stromen ?                            

Bij project opstellingen wordt gebruik gemaakt van het gedachten goed van Bert Hellinger, grondlegger van familie- en organisatie opstellingen. Met project-opstellingen kunnen we de posities van medewerkers, afdelingen, doelen ect. in beeld brengen en kijken naar de symptomen die naar boven komen.

Door het inzetten van mensen als representanten van het projectsysteem, soort rollenspel, start een interactief proces tussen de begeleider en de informatie die vrijkomt uit de opstelling. De representanten zullen bewegingen maken of extra informatie geven die vanuit het systeem vrijkomen. Dit om het evenwicht terug te brengen tussen de mensen, organisatie en project. Deze vragen hebben een relatie met de basisprincipes van het projectmanagement.

Met systeem opstelling is het mogelijk een stakeholder analyse uit te voeren of systemisch te kijken naar de dynamiek van de stuurgroep(en). Deze projectopstellingen zijn een belangrijk hulpmiddel om te onderzoeken naar de werking van het project.

Doelgroep:

Voor wie ? Projectmanagers, verandermanagers,  stuurgroepleden, opdrachtgevers, stakeholders die op zoek zijn naar de dynamieken van het project zodat de energie in het project weer gaat stromen.

Een projectopstelling is maatwerk en kan op meerdere vormen begeleid worden. Dit kan op een locatie binnen uw organisatie, externe locatie of met de inzet van paarden. Om een juiste offerte te kunnen aanbieden is het belangrijk hiervoor een gesprek in de plannen waarbij ik alle vragen kan beantwoorden en met voorstellen kan komen.

Meer informatie:

Neem contact met mij op via het contactformulier of rechtstreeks op mijn mobiel 06-14504858. Graag tot ziens bij Bureau Centaur!