Systemisch coachen met paarden

Menno Bouma Geen categorie, Workshops - en trainingen Reactie plaatsen

Systemisch coachen met paarden

Paardencoaching of paarden spiegelen wordt steeds bekender in coachingsland. Het voorgehouden krijgen van een spiegel door een paard is een wonderbaarlijke en indringende ervaring. Ze laten zien hoe jij je voelt, gedraagt en omgaat met jezelf en de anderen uit ‘de kudde’.

Waarom paardencoaching

Paarden kunnen alleen maar laten zien wat ze voelen en doen, dat in dienst van het geheel. Ze hebben er geen oordeel over. Je ervaart in het contact de zuiverheid. Deze puurheid die je als deelnemer in heel je wezen voelt, maakt dat je er niet om heen kunt. Het is zoals het is in het hier en nu.

Hoe werkt het: 

Paarden zijn nog altijd prooidieren en dus erg kwetsbaar. Hun hoogste prioriteit is overleven en hun voornaamste redmiddel tegenover roofdieren is vluchten. Ook al leven en werken ze al heel lang samen met mensen, het blijven vluchtdieren. Velen van ons kennen de ervaring dat het paard vanuit het niets weg kan schieten, terwijl jij geen idee hebt waarom dat gebeurt. Om paardencoaching te kunnen begrijpen, moet je de essentiële verschillen kennen tussen paarden en mensen en bereid zijn door de ogen van een paard te kijken. De belangrijkste verschillen: Een mens is een rover/jager, een paard een prooidier. Mensen gaan in een rechte lijn op hun doel af, denken in functies en zingeving en beleven het leven als iets chronologisch waarbij ‘nu’ door ‘gisteren’ ontstaat en ‘morgen’ door ‘vandaag’. Paarden echter houden er een onbewust holistisch wereldbeeld op na, ze zijn een deel van de kudde en zijn altijd in het ‘hier’ en ‘nu’.

Zij denken vanuit ‘wij’ en dat is prachtig te gebruiken bij leiderschapsontwikkeling en coaching van teams en individuen. Een paard zoekt als het ware leiding in zijn groep, opdat uiteindelijk  een ordening in de kudde ontstaat die het geheel van de groep het meest dient. In een paardensessie krijgen de deelnemers feitelijk de opdracht een minikudde te vormen met het paard.

Geconfronteerd met een deelnemer zal een paard zich onmiddellijk afvragen: “Wil ik me verbinden met deze persoon? En wat is zijn plek en wat is mijn plek in het geheel? Kortom: welke ordening is het best voor de kudde?

Paarden lezen de deelnemer aan de hand van zijn lichaamstaal. Wanneer afweermechanismen actief zijn, zal het paard onduidelijkheid ervaren bij de deelnemer. Een deelnemer die zichzelf presenteert als een duidelijk en stevig persoon, maar diep in zijn hart het lastig vindt om duidelijk grenzen aan te geven in zijn relaties met anderen, zal daarmee onmiddellijk geconfronteerd worden door het paard. Het paard zal bijvoorbeeld steeds de persoonlijke ruimte van de deelnemer binnenstappen. Dit om duidelijkheid te krijgen over de grenzen tussen paard en mens. Vaak gaat het om een discrepantie tussen bewuste en onbewuste gevoelens of zelfbeelden.

Verschillende niveaus

Gedragsniveau: De paardencoach focust zich op het gedrag/handelen van de deelnemer en ziet welk effect dat heeft op het handelen van het paard. Dit benoemt de coach.

Intra psychisch: De paardencoach verkrijgt door het ‘lezen’ van het paard en het stellen van vragen informatie over datgene wat de deelnemer innerlijk uitsluit/afweert. Hiermee ontstaat bewustzijn op datgene wat soms nog in het onderbewuste is bij de deelnemer. De deelnemer staat dus oog in oog met een gedeelte van zichzelf dat hij liever (nog) niet in de ogen kijkt.

Systemisch: De paardencoach werkt met het principe van systemisch werken.

  • Wie of wat wordt uitgesloten?.
  • Hoe zit het met de balans tussen geven en nemen?.
  • En klopt de ordening?.

Het paard representeert iets of iemand uit het systeem van herkomst (familie) of gericht op organisatie het organisatiesysteem. Hiermee ontstaat hetzelfde effect als bij een opstelling dat de uitkomst in de sessie doorwerkt in de helende ziel van de deelnemer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *