Familie- en organisatie opstellingen

 cropped-organisatie-opstellingen-2.jpgDe ontwikkeling van het systemisch werk breidt zich naar alle kanten uit zonder daarbij aan kracht in te boeten. Bert Hellinger heeft zijn ervaringen rondom systemisch werken omgezet in familie- en organisatie opstellingen.

Systemisch werken gaat ervan uit dat families en ook bedrijven systemen zijn, vergelijkbaar met ecosystemen in de biologie. Iedereen maakt deel uit van meerdere systemen: familie, gezin, de familie van de partner, het bedrijf waar je voor werkt, de vereniging waarvan je lid bent. De dynamieken binnen de systemen waarvan je onderdeel uitmaakt beïnvloeden en vormen je in meerdere of mindere mate, overigens meestal zonder dat je je daar heel bewust van bent. Het collectieve bewustzijn in een familie- of organisatie (Bert Hellinger spreekt van een collectief, onbewust geweten) werkt anders en stuurt anders dan het individuele bewustzijn en gevoelens van goed en kwaad, onschuld en schuld.

Een systeemopstelling is een zeer krachtige methode die gebruikt wordt om inzicht te krijgen in de onderstromen die jou, je mensen, je resultaat, je klanten vaak ongemerkt beïnvloeden. Een opstelling laat ook zien of en hoe je die onderstromen kunt veranderen. Bert Hellinger heeft de methode van opstellingen in de jaren 80 ontwikkeld en sindsdien worden opstellingen veel gebruikt in de psychotherapie.  Aan de hand van een kort interview bepalen we samen welke personen, groepen van mensen of organisaties of andere elementen (doel, strategie, nieuwe producten, etc…) een belangrijke rol zouden kunnen spelen in de vraagstuk.

Wat we in een opstelling vooral onderzoeken zijn zaken die te maken hebben met:

  • Binding:  ieder heeft even veel recht op een plek
  • Ordening:  er is een rangorde naar leeftijd, competentie of hiërarchie
  • Balans:  er is balans tussen geven en nemen

Als het ware probeert het systeem een schending van een belangrijk principe dat van belang is voor het voortbestaan van het systeem teniet te doen door iemand anders ervoor te laten compenseren.

Een opstelling biedt dus de mogelijkheid om dynamieken in een systeem zichtbaar te maken die voor veel mensen waardevol en nuttig zijn gebleken. De ervaringen tot nu toe met systeemopstellingen leren dat systemisch werk ons helpt bij het vergaren van diepgaande inzichten over het functioneren van mensen en organisaties.

Organisatieopstellingen als spin-off van de gehypte familieopstellingen van Bert Hellinger vinden steeds meer ingang in het Nederlandse bedrijfsleven als adviesinstrument. Volgens de theorie worden problemen niet veroorzaakt door falende kwaliteiten van de mensen in de organisatie, maar door hun
reacties op de systeemdynamiek. De Rabobank vond er haar identiteit als coöperatieve bank hiermee terug.

Een organisatie opstellingen is maatwerk en kan op meerdere vormen begeleid worden. Dit kan op een locatie binnen uw organisatie, externe locatie of met de inzet van paarden. Om een juiste offerte te kunnen aanbieden is het belangrijk hiervoor een gesprek in de plannen waarbij ik alle vragen kan beantwoorden en met voorstellen kan komen.

Geintresseerd ? Neem contact met mij op via het contactformulier of rechtstreeks op mijn mobiel 06-14504858.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.